Bestuurswisseling bij Wilhelmina

Op dinsdag 8 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van Muziekvereniging Wilhelmina plaats: het moment voor wisselingen binnen het bestuur. Dit jaar stond er een grotere wisseling dan anders op de agenda.  

Na bijna 16 jaar bestuur draagt Tom Klokkenburg het stokje over. Afgelopen 9 jaar was hij de voorzitter van de muziekvereniging. In zijn tijd als bestuurslid en voorzitter maakte hij bijzondere dingen mee: allereerst natuurlijk de afgelopen twee jaar, waarin de vereniging weinig concerten en optredens kon geven. Maar ook tijdens de hervorming van de organisatiestructuur een aantal jaar geleden en het stoppen van de drumfanfare als onderdeel van de muziekvereniging, was hij voorzitter. Tom was ook nauw betrokken bij Rijssen zet de Toon, organiseerde mooie concerten en zette zich, samen met het bestuur en andere vrijwilligers, in voor onder andere de pepermunt- en donateursactie.  

Ook Cora Agteresch stapt per maart 2022 uit het bestuur na vanaf 2013 penningmeester te zijn geweest. Ook Cora maakte de grote veranderingen binnen de vereniging door en droeg met haar kennis en ervaring van financiën haar steentje bij.  

 Tom Klokkenbrug geeft het stokje over aan Aron Bouwhuis. Aron is sinds 2020 onderdeel van het bestuur van de vereniging en neemt nu de rol van voorzitter op zich. Samen met bestuursleden Rianne Lichtenberg en Frederieke Bartel – Stam en drie nieuwe leden stuurt hij de komende jaren de vereniging aan.  

 Het aftreden van Tom en Cora geeft ruimte aan nieuwe bestuursleden. Per maart 2022 zijn Richard Kippers (penningmeester), Barbera van Laar (algemeen bestuurslid en notulist) en Rosalie ten Hove – Ligterink (algemeen bestuurslid) gestart in het bestuur.  

 Als vereniging kijken we vol vertrouwen naar de komende jaren met dit nieuwe bestuur. Er staan voor komend jaar al veel activiteiten op de agenda en de vereniging werkt toe naar het jubileumjaar dat vanaf het najaar van 2023 gevierd gaat worden. Muziekvereniging Wilhelmina bestaat dan namelijk 125 jaar!  

We willen nogmaals Tom Klokkenburg en Cora Agteresch bedanken voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.