Wisseling bestuur Muziekvereniging Wilhelmina

Op de foto van links naar rechts: Richard Kippers, Bjorn van der Weide, Barbera van Laar, Rosalie ten Hove, Aron Bouwhuis en Rianne Lichtenberg

Op 12 maart vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Een belangrijk moment om alle leden te betrekken bij onze visie, doelen en wijzigingen.

De ledenvergadering is ook het moment voor wisselingen in het bestuur. Dit jaar nam Frederieke Bartel na 3 jaar afscheid van het bestuur en droeg haar rol als secretaris over aan Bjorn van der Weide. Bjorn speelt tenorsax bij onze muziekvereniging en is lid sinds 2023.

We willen Frederieke hartelijk danken voor haar inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.

Dit heeft als gevolg dat het bestuur nu bestaat uit Aron Bouwhuis (voorzitter), Rianne Lichtenberg (vice-voorzitter), Bjorn van der Weide (secretaris), Richard Kippers (penningmeester), Barbera van Laar (algemeen bestuurslid) en Rosalie ten Hove (algemeen bestuurslid).

We kijken als bestuur uit naar het laatste halfjaar van ons jubileumjaar. Van november 2023 tot november 2024 vieren wij namelijk ons 125-jarig bestaan. Het jubileumjaar trapten we af met een prachtig concert op 17 november 2023 en in maart vierden onze opleidingsorkesten, AMV en SLAG! het 125 jarig bestaan van de vereniging. Voorzitter Aron Bouwhuis: “Er staan nog een aantal mooie concerten en activiteiten op de planning: Koningsdag, concerten van onze opleidingsorkesten op 24 mei en 27 juni, het Zomeravondconcert op 15 juni, onze verenigingsdag op 25 mei en de afsluiting van ons jubileumjaar in november 2024.”

Benieuwd naar al onze activiteiten? Kijk hier eens!

Je vindt hier ook meer informatie over ons jubileumjaar en de bijbehorende acties. Wist je bijvoorbeeld dat we speciaal voor het jubileumjaar ons eigen likeur op de markt gebracht hebben?